۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

قطعه خوانی - دهم

لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت آری
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری

*بهمنی