۱۳۸۷ مهر ۱۰, چهارشنبه

فرق هتک حرمت داخلی و خارجی

ما مسلمان ها یه بدی داریم و اون این که اگر خودمان کاری را بکنیم که بد است هیچ اتفاقی نمی افتد و احتمالا مصالح ایجاب می کرده و مگر طور دیگر می شده که ما آن کار را نکرده ایم ولی اگر همان کار را کفار بکنند اسمش می شود دست استکبار و فردا هم کلی راهپیمایی و نامه اعتراض و احضار سفیر..... مثلا اگر آمریکا زور بگوید، دنبال منافع خودش و همسودهای اطرافش باشد یا یکجانبه گرایی کند، می شود پلید و مرگ بر آن. ولی اگر احمدی نژاد یا امثال او در این کشور همین کارها را بکنند یعنی حرف فقط حرف خودشون باشه و به دیگران زور بگند می شوند رجایی دوم! استکبار تعریفش همیشه در خارجی و کفار آورده شده و مسلمان هر چقدر هم که مستکبر و خودخواه باشد آخر سر هیچ اتفاقی نمیفته.....
اینو گفتم که یک مثال هم بیارم. این دو تا خبر در یک روز در سایت تابناک آورده شده اند. یکی می شود "هتک حرمت گورستان مسلمانان در اتریش" ودیگری می شود "غافلگیری اموات"! اولی می شود توهین و دومی غافلگیری! اولی می شود دست استکبار و محکوم است ولی دومی احتمالا زیر سیبیلی بنا به مصالح اصلا مطرح نمی شود چون به هر حال طرح عمرانی احتمالا مطرح بوده و کار دیگه ای نمی شده بکنند جز اینکه با بولدوزر بیفتند به جون قبرها و مرده ها!