۱۳۸۷ مهر ۴, پنجشنبه

دکتر کردان و باقی ماجرا و شواهد

این قضیه کردان هم جالب شده ها. طرف میگه چون استخاره کرده حاضر نیست که بره! و حالا هم که گزارش مدرک اون به رییس مجلس داده شده رییس مجلس میگه هنوز وقت نکرده بخونه شاید چون اهمیت نداره یا محتواش مشخصه چیه که نیاز به خوندن نداره..... به هر حال از اونجا که کردان روز معرفیش در وزارت کشور یک مدرک ارائه کرد که غلط املایی داشته (یه چیزی تو مایه های سوتی در جعل سند! ) دیدم بد نیست شاید بشه دو مدرک زیر رو هم ارائه کرد. خدا رو چه دیدی شاید به واسطه همین عکس ها مردم گول خوردند و مدرکش رو قبول کردند... ما که گول خوردیم شما هم سعی کنین شاید خوردین!

عکس اول دکتر کردان را در روز فارغ التحصیلی در لباس مقدسی برای این منظور در محوطه دانشگاه آکسفورد نشان می دهد...


عکس دوم هم ایشان را با چند دانشجوی خود در آکسفورد نشان می دهد که ضمن اینکه تواضع ایشان را در پنهان کردن سمت استادی در آکسفورد نشان می دهد دلیل دیگری بر دکتر بودن ایشان است چون فقط دکترها حق دارند استاد دانشگاه باشند...

منبع عکس ها: عکس ها از طرف معاندان دولت برای تخریب دولت از طریق ایمیل فرستاده شده و دست به دست (ایمیل به ایمیل) می چرخد و به همین دلیل منبع اصلی این فسق و فجورات معلوم نمی باشد احتمالا استکبار پشت قضیه می باشد....

پینوشت : می دونید که این قضیه استخاره یک موضوع جدی در امر مملکت داری در ایران به حساب می آید. به همین دلیل امروز بعد از افطار روزه را افطار نمی کنم و در آن زمان مقدس و با زبان روزه می روم و برای در دست گرفتن رهبری کشور استخاره می کنم. خدا به خامنه ای رحم کناد و اگر نه اگر خوب بیاید باید جایش را با من عوض کند. به هر حال استخاره است دیگه نمیشه که با نظر خدا جنگید.......