۱۳۸۷ شهریور ۱۴, پنجشنبه

سفید ممنوع!

خدای من ما واقعا داریم چی کار می کنیم؟ ببین به نام تو و دین تو هر احمق بازی ممکن رو داریم در میاریم.... بابا مگه امام حسن رو در قنداق زرد نیاوردند؟ مگه خود خامنه ای بعضی وقتا عبای سفید استفاده نمی کنه؟ چرا آخه به خاطر اینکه دو تا آدم بی جنبه و مریض که با زن چادری هم تحریکند(!) فکر می کنند مشکل تحریکاتشون رنگ زرد و سفیده؟
بابا آدم بی جنبه! اول از همه مشکل رنگ نیست مشکل نوع پوششه! تازه این برای کسیه که واقعا پوشش اون مشکل داره وگرنه بابا مشکل اصلی تو مغز خودته که باید اصلاح بشه! مشکل اصلی اینه که خود تو اصلا نمی تونی از زن چیزی بیش از یک وسیله جنسی تصور کنی! چه سیاهش چه زردش چه قرمزش!
ای کاش به جای اینهمه فکر کردن به زن ها و اینکه چه چیز اونها ما رو تحریک می کنه یا اینکه تو خیابون وایسیم و با دو تا مرد دیگه چشم هر زنی رو در بیاریم تا بهش بگیم حجابت رو درست کن به قول محمد نوری زاد کمی تبصره و قانون برای جلوگیری از ریاکاری و بدکاری و موارد مهم دیگه می دادیم......