۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه

تلقین

این روزها که می گذرد
شادم
این روزها که می گذرد
شادم
که می گذرد
این روزها
شادم که می گذرد

قیصر امین پور- دستور زبان عشق