۱۳۸۷ دی ۱۲, پنجشنبه

کج فهمی دیگران یا بی فکری من؟!

یکی از خصوصیات ما آدم ها اینه که گاهی اوقات حرفی می زنیم که بعدا می فهمیم چه تبعاتی داشته و البته منظورمون هم واقعا این نبوده ولی چون احتمالا به واژه ها و ترتیبی که به کار بردیم فکر نکردیم حرفی می زنیم که بعدا باید با عذرخواهی درستش کنیم البته گاهی هم عذرخواهی که نمی کنیم طرف مقابل را به کج فهمی عمدی و فقدان شعور متهم می کنیم. خوب اثر این اشتباهات برای من نوعی زیاد نیست. احتمالا دو سه تا دوست است که حل می شود اما برای حاکمان این اثر بسیار وسیع است.

یک از خصوصیت حاکمان جدید ایران این است که اول حرف را می زنند و وقتی بعدا متوجه شدند که این حرف ها چقدر دارای بار منفی زیادی است به آرامی حرف های خود را اصلاح می کنند به طوریکه منطقی تر باشد و احتمالا منظور آنها را درست تر برساند. یک مورد آن سخنان احمدی نژاد در مورد هولوکاست بود که اول گفت این اتفاق افسانه است اما بعد وقتی دید که با افرادی به جز اسراییلی ها طرف شده است سعی کرد حرف های اول خود را به بررسی واقعیت هولوکاست تغییر بدهد تا رد آن. یا در مورد مشایی هم همین رخ داد که گفت ما با ملت اسراییل دوستیم ولی بعد که همه ریختند سرش سعی کرد موضع خود را شفاف تر کند البته در این مورد او آخر سر عذرخواهی هم نکرد حرفش را هم عوض نکرد بلکه دیگران را متهم کرد و فقط سعی کرد تا چند مدت حرف نزند تا این سرو صداها بخوابد که البته در این کار هم موفق نبود!حالا این قضیه سردار جعفری هم انگاری همینجوری شده.

ایشان چند روز قبل گفته اند: " می خواهیم زمینه ای ایجاد کنیم که اگر نیاز شد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه ۱۳ آبان دست بزند ". حالا هم دقیقا دانشجوها ریختند و باغ قلهک انگلیس را تسخیر کردند. ما به عنوان یک فرد بی طرف آیا نمی توانیم رابطه ای بین این حرف و اتفاق پیدا کنیم؟ بله واضحه که ما می توانیم بگوییم این کار هدفمند و برنامه ریزی شده توسط سردار جعفری و یا افراد وابسته به ایشان بوده است. بی بی سی هم که بنگاه خبری است و سرش برای این خبرسازی ها درد می کند که احمق نیست که این رابطه را نبیند. به همین دلیل این را بیان می­کند. ولی مایوس کننده در این میان موضعگیری سپاه است که می گوید بی بی سی با نشان دادن این رابطه دارد شیطنت می کند! و این حرف یعنی کوتاه آمدن از پذیرفتن تبعات یک حرف و یعنی اینکه دوباره یک مقام ایرانی از سر جوزدگی و یا مستی و یا بی سیاستی حرفی زده که حالا باید درستش کنه و البته دوباره دیگران رو متهم به کج فهمی و شیطنت می کنه نه خودش رو به بی فکری و بی سیاستی در حرف زدن!