۱۳۹۰ مرداد ۱۰, دوشنبه

سفرنامه 67 : طاق کنستانتین

طاق کنستانین که تنها طاق سالم باقیمانده در روم در نزدیکی کلوسیوم است. با قدمتی حدود 1500 سال....