۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

سفرنامه پانزدهم - مرز پرگهر هشتم


این هم عکسی از عالی قاپو که به مردم با فرهنگ مرز پرگهر التماس می کند روی اثار باستانی چندین و چند صد ساله این مملکت یادگاری ننویسید:و این هم هنرنمایی مردم مرزپرگهر روی دیوارهای عالی قاپو مثل هنرنماییهاشیان روی خیلی از جاهای باستانی دیگه این مرزپرگهر....


حالا اگر همین رو یه عده خارجی بیارند بدزدند و ببرند تو موزه های خودشون ما بهشون فحش می دیم که چرا میراث ما رو دزدیدند... این که اونا دزدند و عوضی شکی نیست اما والله اگر اونا ندزدند ما هم بلای بالا و حتی بدتر رو سر اثار خودمون میاریم........