۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

شکرانه - چهارم

یعنی خنده دارترین اتفاقی که می تونست بیفته این بود که Blogger فیلتر بشه ولی بشه به بلاگ های ملت در Blogspot سر زد... وای که مردم از خنده...

خدایا شکرت که در دنیای پر از درد و ناراحتی ناشی از سقوط اخلاقیات و اقتصاد در خارج مرزهای این کشور، ما می توانیم از ته دل بخندیم یا خندانده بشویم... اما ای کاش این Blogger بیشتر فیلتر می ماند تا بیشتر می خندیدیم و بیشتر شاد می بودیم....

اما به هر حال برای همین مدت کوتاه شادی نیز خدایا شکرت....