۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

سوال - سوم

کسی می دونه اسم این بیماری چیه که آدم نمی تونه روی مسایل مهم متمرکز بشه و به اونها فکر کنه ولی در عوض ذهنش پر از آت و آشغال اضافه است که نمی تونه از شرشون هم راحت بشه؟