۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه

لوزانیات - چهاردهم

اول فکر می کردم اینجا عجب سرسبزی قشنگی داره. اما حالا می بینم پاییزش قشنگتره. خیلی قشنگتر..