۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

مرز پرگهر - شانزدهم

زن های اینجا رو که می بینم تازه می فهمم که در مرزپرگهر موجود مونث چقدر بی پناهه....

پینوشت: گفتم برای این که در جامعه ایران راحت باشی باید مثل گوسفند زندگی کنی وگرنه به شعور انسانی و اخلاقی و حتی دینی آدم های دیندار فشار میاد..... بعد گفت البته نه هر گوسفندی هم خوبه! فقط گوسفند نر راحته!!!!