۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه

لوزانیات - نهم


باید بالای 70 یا 80 سالش باشه... با یک پیرمرد که فکر می کردم شوهرشه نشسته بود و می خندید و سیب گاز می زد... حالا معلومه که شوهرش نبوده....

پینوشت: این تفکر اینکه اون مرد حتما باید شوهرش باشه از همون چیزاست که ته مغز ما ایرانیاست و بیرون برو هم نیست :))))