۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

شکرانه ششم - مرزپرگهر چهاردهم

خدایا ازت ممنونم که جمعه هفته پیش که سرمو رو بالشت گذاشتم دلار 1050 تومن بود و بعد صبح روز بعد که سرم رو بلند کردم دیدم شده 1100 تومن. با خودم گفتم مگه میشه آخه؟!!! حتما درست میشه... اون شب سرمو روی بالشت گذاشتم با دلار 1100 تومن و فرداش که سرم رو بلند کردم دیدم شده 1200 تومن. و بعد ایمان آوردم که میشه!!!!! و درست دیگه نمیشه....

 خدایا شکرت که حتی وقتی تو مرزپرگهر هم نیستیم می تونی استرس رو به صورت وایرلس از مرز پرگهر به اینجا انتقال بدی و تمامی آرامش ما رو به ید توانای خودت که از آستین مرزپرگهر بیرون آمده، مورد عنایت قرار بدی....

خدای توانا شکرت....