۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

داستانک - پنجم


خرگوش از كلاغي بر سر شاخه پرسيد كه آيا من نيز مي توانم چون تو نشسته و كار نكنم؟
كلاغ پاسخ داد: چرا كه نه.
خرگوش بي حركت بنشست.روباهي از ره رسيد و خرگوش را بخورد....
نتيجه اخلاقي: لازمه توهم نشستن و كار نكردن، بالا نشستن است.