۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

تگلس - چهارم


نمی دونم این چه اصراریه که بعد از خوردن ناهار که کباب با ماست و دوغ بوده، دوباره برگردیم پشت میز و کار کنیم... بابا جواب نمیده! بعد از کباب با ماست و دوغ بهترین کار فقط یه چرت مشتیه.... حالا تو ای سیستم مدیریتی فشل، هی زورکی بیا ما رو بشون پشت میز تا زورکی کار کنیم. خوب با این خواب آلودگی که کار بازدهی نداره... بذار فقط یه نیم ساعت بریم یه چرت بخوابیم والله بالله سه چهار ساعت بعد رو بهتر کار می کنیم.... ها اما نبفهمَه!