۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

هاروارد!

الآن خونه یکی از دوستامم که داشتیم با هم روی مقاله کار می کردیم.... وسط کار یه ایمیل براش اومد که شما برای برنامه MPA از هاروارد پذیرفته شدید.... فکر می کنین چی شد؟ اول داشت سکته می کرد... واقعا رنگش عوض شد! بعد منو بغل کرد و ماچ مالی کرد حالا هم داره مثل گندم برشته اینور اونور میره و تلفن میزنه این ور اونور.... داد می زنه ها پشت گوشی! کلی دانشگاه در پیت تر reject اش کردند بعد هاروارد گفته بیا....خودش باورش نمیشه! میگه هارواردی ها خل شدند!

فکر کنم مقاله رفت هوا!

پینوشتی بعد از چند دقیقه: هنوز آروم و قرار نداره و هنوز هم منو بغل می کنه و ماچ مالی می کنه (وای چه حالی میده :) ).... ولی مقاله رو باید تموم کنه چون باید از الآن برای Fund تلاش کنه. پس مقاله برگشت زمین... جالبه نه مقاله داشته و GRE هم که افتضاح معدل هم که 13! اما به قول خودش دیوانه وار اعتماد به نفس داره.... کاشکی این مشکل پول هم حل بشه و بره.....