۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

به یاد کبری - یکم


خدای ناکرده اشتباه نشود! کبری نام جی اف بنده نیست که در این عصر دیگر نام معشوقه ها رزیتا و آزیتا و از این دست اسامی فریبنده و مدرن است و نام معشوقه ای به نام کبری، همچون وجود خارجی آن معشوقه، به تاریخ پیوسته است و ایضا معشوقه هایی با نام صغری، اقدس و قس علی هذا. کبری یادآور دختری است در دوران کودکی من و هم نسلان من، که تصمیم گرفت کاری کند کارستان (البته یادم نیست در چه بابی! :) ). حال آخر سال است و ذهن من درگیر مرور گذشته و تصمیماتی برای آینده. پس به الهام از آن کبری کودکی می خواهم بنویسم تصمیم هایم را تا یادم باشد که روزی چه تصمیمی داشتم تا بدانم چه می کنم......
خوب پس اولین تصمیم این شد که به یاد کبری را بنویسم. به یاد تصمیم کبری. خدا رو شکر که اولین تصمیم عملی شد....