۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

پسرانه

اون قدیم قدیما پسرها زن می گرفتند تا مرد بشند، حالا زن می گیرند تا کلا از مردی ساقط بشند......