۱۳۸۸ آبان ۲۸, پنجشنبه

انسانه ها - پنجم


وقتی به هر دلیلی فهمیدی که در جامعه نمی گنجی و باید با قوانین خنده دارش مبارزه کنی، یا جامعه نابودت می کنه یا از درون، خودت نابود می شی....

شاید یک راه حل اینه که اون جامعه رو ترک کنی و بری جامعه ایده آل خودت رو پیدا کنی و یا شاید خوبه که آدم گاهی اوقات گوسفند باشه! کاملا جواب میده....