۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

بهای نادانی و ندانم کاری را چه کسی باید بدهد؟

خبر: شمس‌الدين حسيني وزیر اقتصاد و دارایی رشد نقدينگي را علت اصلي تورم دانست و گفت كه دولت نيز اين موضوع را پذيرفته است.وزير اقتصاد و دارايي در شرايطي از پذيرش ارتباط ميان تورم و نقدينگي سخن به ميان آورده است كه پيش از اين بعضا برخي مسوولان دولتي قائل به ارتباطي بين تورم و نقدينگي نبوده‌اند. از جمله بهمن‌ماه سال 1384 زماني‌كه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور براي دفاع از اولين لايحه بودجه‌اش در مجلس هفتم حاضر شده بود صراحتا ارتباط بين نقدينگي و تورم را رد كرد و آن‌را فاقد مبناي علمي و اقتصادي دانست.