۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه

او با ماست یا ما با اوییم؟

به نظرسنجی مش دونالد در طی 20 روز گذشته 45 پاسخ داده شد که نتایج آن به صورت زیر است :
اوباما : 28 نفر (62%)
مک کین : 9 نفر ( 21%)
ممتنع : 8 نفر (17% )

گویا ما با او هستیم. امیدوارم که زود پشیمان نشویم.....