۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

بهترین تخریب، دفاع احمقانه است!

موسی قرباني در دفاع از محصولی: محصولي همچنين به ابهام نمايندگان در مورد وام 400 ميليارد توماني پاسخ داد و مشخص شد كه وي تاكنون يك ريال هم از دولت وام نگرفته است.
دوباره موسی قربانی در دفاع از محصولی در مقابل گفته های همسر شهید باکری: زن شهيد باكري، ساليان پيش همسر باكري بوده و مدت‌‏هاست كه شوهر كرده و نمي‌‏شود اختلاف نظر او را با محصولي ملاك راي نمايندگان قرار داد.(لینک)

آخه کی تا به حال ریالی هم از دولت وام نگرفته؟!!! یکهو از اتهام دریافت وام 400 میلیاردی میرسه به جایی که حتی یک ریال هم وام نگرفته! و برای دومی هم جز احساس شرمندگی و تاسف از اینکه آدمی چون قربانی با این طرز تفکر بر قانونگذاری ایران است کار دیگری نمی توانم بکنم...

پینوشت 1: مرا با محصولی و غیر محصولی چه کار؟ مرا با قربانی و غیرقربانی چه کار؟ مگر من آنها را برگزیده ام؟ و یا اگر هم برگزیده باشم مگر حق بازخواست آنها را دارم؟ اگرچه هندوانه ای زیر بغل دارم که من قیم مسئولین هستم تا احتمالا صندوق های رای را پر کنم تا با رای به این مسلمانان بهشتی مشتی بکوبم بر دهان جهنمیان زیاده خواهی که اسلام را نمی فهمند اما فعلا آنها سوارند و من پیاده....
واقعا نمی دانم چرا با آدم هایی که من قیم آنها به حساب می آیم هیچ احساس نزدیکی ندارم! نه در وادی "مشتی" و دینی بودنم آنها و حرف هایشان را می فهمم و نه در وادی "دونالد" و غربی بودنم! انگار اینها را از کره مریخ آورده اند و ما در کابوسی تمام وقت، اعمال و گفتار غیرانسانی آنها را تحت نام اسلام و انقلاب به نظاره نشسته ایم....

پینوشت 2: این مطلب رو هم در مورد ازدواج زن شهید و همین گفته آقای قربانی در مورد همسر شهید باکری بخونید.