۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه

آهنگ های کودکی 1

امروز به شدت خسته بودم ، خستگی ناشی از پایان امتحانات و پروژه ها ..... توی دانشگاه یک نفر بود که روی لپ تاپش آهنگ های کارتون های قدیمی رو داشت و ما هم که فلش رو تندی درآوردیمو ازش گرفتیم.... شب خسته و depress ساعت 10 رسیدم خونه و همش داشتم به خستگی و کوفت بودن زندگیم فکر می کردم که یادم افتاد آهنگ ها توی فلشمه ..... خداییش زنده شدم! واقعا بچگیام اومد جلوی چشمم.... سر بعضیاش هم گریه کردم مثل آهنگ مدرسه والت ..... فردا دارم می رم همدان و اگر برگشتم از طریق اینترنت دانشگاه که یک کم نفتش از این اینترنت خونگی ما بیشتره upload شون می کنم....
اینجا آهنگ ها رو دانلود کنید.