۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه

خدا به خیر کنه!

خدا به خیر کنه! اون محصولات شرکت پتروشیمی اصفهان رو ببینید که امروز اومده به بورس :