۱۳۸۷ تیر ۲۴, دوشنبه

آهنگ های کودکی 2

از همدان اومدم و حالا نوبت آهنگ های قدیمیه:
اولیش که به نظر من بهترینشه رو گوش کنین: لوک خوش شانس!
بعدش از همه بهتر که کمی هم باهاش بغض کردم اینه : مدرسه والت....
اینا هم که دیگه عالیند : زبل خان! پت و مت 1، پت و مت 2
بعدیا رو هم گوش کنین خوبه :
جیمبو!
اوشین.. البته اینو بزرگترا بخصوص مادرا بیشتر باهاش حال می کنند... دوسال ملت سر این سریال سر کار بودند!
افسانه توشیشان
حنا دختری در مزرعه
بچه های کوه تاراک ( آغاز - پایان ) اون دو تا بچه خرسا که تو کوه بودند... یادتون اومد؟
هاج زنبور عسل
پروفسور بالتازار!
آخه! خونه مادربزرگه ( آغاز - پایان )
احترام بذارین : میتی کومان
و این آهنگ آخر هم مال اون کارتونست که پسره باعث شد که برادر دختره از کوه بیفته و پاش چلاق بشه به همین خاطر دختره تحویلش نمی گرفت... اسمش یادم نمی یاد اگه شما یادتون اومد بهم بگین....