۱۳۸۸ فروردین ۱۴, جمعه

کپی رایت دوم : جبر جغرافیایی


این که زاده آسیایی و میگن جبر جغرافیایی
این که لنگ در هوایی، صبحونت شده سیگار و چایی

ای عرش کبریایی چیه پس تو سرت؟
کی با ما راه میایی؟ جون مادرت....