۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

فرمونو ول کردم!

آره زندگی جان! ای که همیشه فرمون رو اون طرفی پیچوندی که من دلم نمی خواسته.... من هی سعی کردم به راست بپیچم تو هی به چپ پیچوندی... باشه! من اصلا فرمون رو ول کردم! پس دیگه نیروهای منفیتو برای زور زدن به فرمون ماشین زندگی من حروم نکن!!
از همه مهمتر خواهش می کنم که حالا که من با جاده خاکی سمت چپ جاده کنار اومدم عشقت نگیره که فرمون رو به راست بپیچونی!!!!! حال ما دیگه گرفتن نداره......