۱۳۸۸ فروردین ۱۱, سه‌شنبه

با خودم ....


اندکی صبر سحر نزدیک است...

پینوشت: علیرغم اینکه خیلی پسر خوبی هستم (!) ولی نمی دونم چرا بعضی وقتا این قدر بی تاب و زبون نفهم میشم!