۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

و اینک خريد خانه

الآن ساعت 12 شبه و تازه از بنگاه برگشته ام... سه ساعت بحث بر سر قیمت و آخر سر خریدمش .... 65 میلیون تومن.... و این کالای بزرگ رو كه براي ما ايراني ها يك اهميت عجيبي داره (احتمالا به خاطر جهش هاي خفنش در مدت زماني كوتاه ) رو وارد سبد زندگانی کردم... از خودم و رفتارم در این معامله راضیم .... تقریبا تجربه 3 سال مدیریت خوندن و کار و معامله رو امروز رو کردم... بدون نقص... حس خوبیه.

بابک ازت ممنونم.... بابک از اون آدم هایی که حرف زدن باهاش به آدم امید و راه حل میده (عليرغم بعضي ها كه فقط انر‍ژ‍ي مي گيرند!‌) و اون بود که به من حالی کرد که باید از فرصت هاي اطرافم استفاده کنم و موقعیت هایی رو ببينم که جلوي چشمام بودند ولي اونا را نمی دیدم! باورتون ميشه كه من يك ماه پيش مي خواستم يك ماشين 6 ميليوني بخرم و پولش رو نداشتم ولي ديشب براي پيش پرداخت اول معامله بيست ميليون پول نقد دادم! یک ماه قبل بابك به من اون فرصت ها رو نشون داد و منو تکون داد تا بزرگ فكر كنم و حالا امروز خونه رو معامله کردم .... واقعا ازت ممنونم بابک....