۱۳۸۷ شهریور ۱۰, یکشنبه

ترس!


این روزها آنقدر دارد تند می گذرد که گاهی واقعا می ترسم! می ترسم که نفهمم دارد چه جوری می گذرد.... نکند بعدا حسرت این روزها را بخورم و بگویم ای کاش!