۱۳۹۱ تیر ۱۵, پنجشنبه

سفرنامه سوئیس: کشور "قو"ها

بعیده در سوییس دریاچه یا رودی ببینی و توش "قو" نباشه و بعیدتر اینکه قویی ببینی که گرسنه نباشه ...

رود Reuss - لوسرن