۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

ایرانه ها - سوم


امشب صد بار این آهنگ رو گوش کردم و یه دل سیر گریه کردم... دلم برای اون دوست داشتنی واقعا تنگه. نمی دونم چرا! هیچ چیزی نداره که بهش دل ببندی اما نمیشه بهش دل نبست... وطن! ایران! دوست داشتنی من!

**بهار اینجا خیلی قشنگه. خیلی خیلی قشنگ!  اما دل من تنگه واسه بهارت! ایران!