۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

انسانه ها - هفدهم

وقتی عشقی تو زندگیت نیست انگار حفره ای درونت وجود داره که هیچ چیزی نمی تونه اونو پر کنه.... نه دود، نه الکل و نه حتی خدا.... هیچ چیزی نمی تونه سرگرمت کنه....
.
.
.
.
با تو جهنم، بهشت و بی تو بهشت، جهنم.... با توام خدا!