۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

No Honey! No Money!


اما خوبیش اینه که دیگه تحمل کردن این شرایط زیاد سخن نیست .... به قدر کافی پوست کلفت شدم ....