۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه

سفرنامه 92: و حالا بازگشت

بازگشتم به آغوش آرامش لوزان...
وقتی که هنوز ریشه در خاکم
من عاشق آن خاک، آلوده یا پاکم

.
.
.
.
نمی دونم اسم این رفتن ها بازگشت از وطنه یا رفتن از وطن!!