۱۳۹۰ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

سفرنامه 91: از لوزان تا مشهد

از ایستگاه قطار لوزان....تا ایستگاه راه آهن تهران...

تا ایستگاه قطار مشهد...
.
.
.
.
فاصله ها گاه به کوتاهی دیدن همین عکس هاست....