۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

لوزانیات پنجاه و چهارم

امروز اطراف EPFL:

.
.
.
.
سوییس که باشی می فهمی چرا می گن باغ بی برگی هم قشنگه... چرا اخوان می گفت پادشاه فصل ها پاییزه... اما من هنوز عاشق گرما و آفتابم. دلم شن داغ کنار ساحل می خواد که روش دراز بکشی و بعد دل به دریا بزنی...