۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه

لوزانیات چهل و یکم


رنگین کمانی زیبا بعد از بارانی بهاری...
.
.
.
.
محو تماشا ماندم تا محو شد. مثل تماشای من....