۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

قطعه خوانی - سی و پنجم

راست است که صاحبان دل های حساس نمی میرند...
بی هنگام ناپدید می شوند....

*شاملو