۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

سوییسیات بیستم


این کافرا "ا مای گاد" که میگن همینه: 1950!
.
.
.
یک سال بعد از ضرب این سکه مصدق در ایران صنعت نفت رو ملی می کنه، دو سال بعد مصدق با کودتا سرنگون میشه. 29 سال بعد از ضرب این سکه در ایران انقلاب میشه. دو سال بعد از انقلاب برای 8 سال ایران با عراق داره جنگ می کنه.... 62 سال بعد از ضرب این سکه اما هنوز سایه اختلافات داخلی در کنار تحریم و تهدید جنگ خارجی هنوز بالای سر ایران هست..... آخه واقعا چرا؟