۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

سفرنامه 83: Montreux avec toi


از تمامی غروبهایی که دیده ام غروب های مونترو چیز دیگریست و از تمام آن غروب های مونترو، عکس غروبی که در چشمان تو پیداست چیزی دیگر....