۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

ریاضیات در اردوگاه احمدی نژاد


وقتی در اردوگاه موسوی در میان شعارها برای خنده می گفتند دو دوتا ده تا! اعتقاد داشتم که تخریب کار درستی نیست ولی حالا خود طرفدارهای احمدی نژاد نوشته اند: 1>3 ! باباجان این که واضحاته که سه بزرگتر از یکه! به خدا من بی تقصیرم! ولی به نظر می رسه که اردوگاه احمدی نژاد واقعا نیاز به مرور ریاضیات از پایه اول ابتدایی داره! البته روش دیگه برای حل این معضل اینه که ما ریاضیاتی رو معرفی کنیم که نگرش ما به هستی رو عوض کنه و در اون نگرش 1 بزرگتر از 3 باشه....

پینوشت: قصد این نوشته تخریب احمدی نژاد نیست(!) و البته منظور نوشته دست اون دختر که بعد از انتخابات سر و کارش با گشت ارشاده، اینه که یک نفر که دکتر احمدی نژاد باشه از سه نفره دیگه که جرثومه های فسادند بزرگتره(!!)..... در نوشته بعدی سعی می کنم کمی در مورد خودمان بنویسم. اینکه چرا همیشه فکر می کنیم " حق با ماست" ، "ما مظلوم واقع شدیم و دیگران ستمگرند"، و اینکه چرا از نظر ما، همیشه "ما بهتریم"....