۱۳۸۷ بهمن ۲۸, دوشنبه

اعوجاج شعری - یکم

من گفتم که مرا از قفس آزاد کنید
مگه بیکارم که بگم فقط قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید...

من آزادی پلاستیکی نمی خوام!